Wat is een psychologische behandeling?

Een psychologische behandeling is een professionele interventie, gebaseerd op psychologische technieken, in een klinische context (Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Ziekenhuis, privépraktijk, Verenigingen van Getroffen Personen, enz. Een specialist, meestal een klinisch psycholoog, probeert daarin het lijden van een ander te elimineren of hem de juiste vaardigheden bij te brengen om met de verschillende problemen in het dagelijks leven om te gaan. Voorbeelden hiervan zijn het helpen van een persoon om depressies te overwinnen of obsessies te verminderen, het werken met een gezin met conflicten tussen zijn leden zodat ze beter kunnen communiceren, of het leren van een tiener om te interageren met andere collega’s op een meer sociale en minder agressieve manier.

Psychische behandeling houdt onder andere in dat er goed geluisterd wordt naar wat de patiënt te zeggen heeft en dat men erachter komt welke persoonlijke, sociale, familiale, enz. aspecten verantwoordelijk zijn voor het probleem. Het gaat ook om het informeren van de patiënt over hoe hij de problemen kan oplossen en het gebruik van specifieke psychologische technieken zoals ademhalings- of ontspanningstraining, interpersoonlijke probleemoplossing, het in twijfel trekken van verkeerde overtuigingen, sociale vaardigheidstraining, enz. Het gebruik van geneesmiddelen maakt geen deel uit van de psychologische behandeling, hoewel beide therapieën gecombineerd kunnen worden als dat nodig is.

Wanneer wendt u zich tot een professional?

Samengevat worden psychologische behandelingen toegepast door klinische psychologen die gespecialiseerd zijn in problemen met menselijk gedrag en die gebruik maken van gespecialiseerde evaluatietechnieken (een interview, een medische voorgeschiedenis, testen en vragenlijsten, enz.

Psychologische behandeling kan worden uitgevoerd met individuen (één persoon), paren, families en groepen. Het is mogelijk om, afhankelijk van het geval en de behoefte, het behandelingsformaat te combineren; zo kan een groepsbehandeling samen met individuele begeleidingssessies worden uitgevoerd. De ingreep kan van één of enkele sessies (bijvoorbeeld in crisissituaties of counseling) tot meerdere jaren duren (bij psychoanalyse). Meestal duurt het 5 tot 50 sessies van ongeveer 1 uur en wordt wekelijks gehouden. Het aantal sessies is afhankelijk van het type of aantal problemen en de ernst van de problemen.

Bij de gebruikelijke vorm van psychische behandeling gaat het om persoonlijk contact met de psycholoog. Er kunnen echter ook aanvullende middelen worden gebruikt om bepaalde aspecten van de behandeling te dekken: telefoon, post of internet (e-mail, videoconferentie, chat). Het gebruik van deze middelen, met de nodige klinische en ethische garanties, is nuttig wanneer de patiënt:

a) fysieke of geografische moeilijkheden ondervindt om naar de raadpleging van de beroepsbeoefenaar te gaan of door zijn of haar probleem (bv, agorafobie of ernstige sociale fobie),

b) wil de therapie voortzetten bij dezelfde therapeut, maar moet om transfer- of andere redenen afwezig zijn,

c) wil meer of totale anonimiteit,

d) kan effectief communiceren via de aangehaalde technische middelen,

e) heeft de middelen om hun problemen op te lossen met de niet-aanwezige ondersteuning,

f) heeft een niet erg ernstige aandoening,

g) wil gewoon een consult maken of de professionele mening van de psycholoog vragen.